Central Asia

FEATURED BOOKS

LATEST BLOG POSTS

کوشانی ها

نام های برخی از ایزدان عصر کوشانی و اثرهای باقیمانده آن در ادب والسنه افغانستان

نام های برخی از ایزدان عصر کوشانی و اثرهای باقیمانده آن در ادب والسنه افغانستان مدارا و تسامح از پذیرفتن کیش و

Sakas

نگاه مختصری به سرگذشت ساکاها

نگاه مختصری به سرگذشت ساکاها جناح غربی رودخانه دنیپر برفراز تپه، قبه های طلایی کلیسای ارتدکس جلایش خیره کننده ی دارد. نخستین

میگاری، بیزنتین، قسطنطنیه و یا استانبول

در این روزها حوادث گوناگونی که توجه جهانیان را بخود جلب نموده سرخط همه رسانه قراردارد. مسئله مهاجرت سوریها و افغانها از