Sale!
Second Collapse, First Republic

Second Collapse, First Republic: 1978

$18.24 $16.24

بعد از واژگونی سلطنت، نخستین جمهوریت در کشور ما تاسیس شد. این اثر در واقع ادامه و متمّم کتاب (سقوط سلطنت) و حکایت گر حوادث و رویدادهای دوره جمهوریت است.
از آنجائیکه دانشمند گرامی آقای محتاط، افتخار در سرنگونی سلطنت و سهم قاطع و تعیین کننده در تاسیس جمهوریت داشته و نیز بعد از تحول 26 سرطان در سمت عضو کمیته مرکزی و وزیر مخابرات ایفای وظیفه نموده اند، از اینرو گفته میتوانیم که هرگاه نگاه گذرا به مباحث اصلی کتاب حاضر شود، بخوبی دیدگاه ژرف بین نویسنده و چیره گی او بر اوضاع و احوال را نشان میدهد. و نیز نکات پنهان و کتمان شده رویدادها را که تا الان گفته و شنیده نشده به اساس مدارک مستدل و چشمدید های خویش مفصلاً تشـریح نموده که لاجرم گفته میتوانیم این اثر پژوهشگرانه و سلیس بسان روشنائی در بیشه اندیشه ها و افکار مبارزین راه حق و عدالت اجتماعی تاثیر فراوان بجا می گذارد.


Compare

Share this product

Description

مقدمه

   بعد از واژگونی سلطنت، نخستین جمهوریت در کشور ما تاسیس شد. این اثر در واقع ادامه و متمّم کتاب (سقوط سلطنت) و حکایت گر حوادث و رویدادهای دوره جمهوریت است.

   از آنجائیکه دانشمند گرامی آقای محتاط، افتخار در سرنگونی سلطنت و سهم قاطع و تعیین کننده در تاسیس جمهوریت داشته و نیز بعد از تحول 26 سرطان در سمت عضو کمیته مرکزی و وزیر مخابرات ایفای وظیفه نموده اند، از اینرو گفته میتوانیم که هرگاه نگاه گذرا به مباحث اصلی کتاب حاضر شود، بخوبی دیدگاه ژرف بین نویسنده و چیره گی او بر اوضاع و احوال را نشان میدهد. و نیز نکات پنهان و کتمان شده رویدادها را که تا الان گفته و شنیده نشده به اساس مدارک مستدل و چشمدید های خویش مفصلاً تشـریح نموده که لاجرم گفته میتوانیم این اثر پژوهشگرانه و سلیس بسان روشنائی در بیشه اندیشه ها و افکار مبارزین راه حق و عدالت اجتماعی تاثیر فراوان بجا می گذارد.

   تصریح گردد که تاسیس جمهوریت به حیث یک آرمان و اندیشه پیروزمند بهترین دوره حیات سیاسی آقای محتاط را احتوا میکرد. از آنرو کلیه مدارک و یادداشت ها و چشمدید های این دوره را مولف محترم، روی بهینه اندیشی نزد خویش نگهداشته بود.  اما از روی حجب که مبادا به انتقام و عقده شخصی منسوب و متهم گردد، از تدوین آن طی چندین سال امتناع می ورزید. ولی بنابر اصرار پیهم دوستان و هموطنان، بالاخره مولف محترم وا داشته شد تا این اثر را بدست نشـر بسپارد. تا لااقل برای برحذر داشتن نسلهای آینده ادای دین شده باشد. از رهگذر دیگر اینکه، عده ی از دلالان خیره سر درباری به زعم مریض خویش به تحریف و کتمان حقایق پرداخته و تا توانستند در این آشفته بازار سیاسی، سیاه را سفید نمایاندند.

   لذا نویسنده ناگزیر شد تا به این امر مهم دست یازد. وی با استقلال رای،  فراخ اندیشی، بینش سیاسی، اخلاق عالی و انصاف بدور از کینه و کدورت و چشم تنگی، محض بنابر علایق وطن دوستی به مسایل پرداخته و کوشیده تا به حاکمان سیاسی امروز و نسلهای آینده، بویژه جوانان، عوامل انحطاط را بشناساند و توجه همه را به جنبه های آسیب شناسی یک نظام سیاسی معطوف بدارد و نیز نکات پنهان و کتمان شده را برملا سازد. در این اثر از سیر و سلسله نخستین اتهام بستن ها، دوسیه سازی ها، گرفتاریها، شکنجه گاه ها، کشتارگاه ها، ترور ها تا واپسین آن که عبارت از قتل میر اکبر خیبر باشد، پرده برداشته، البته این همان ادله ای است که سردمداران نظام جمهوریت برخلاف تعهد به مردم برای حفظ قدرت به استبداد و خودکامگی رو می آورند، و مجدد به جاسوسی کردن و جاسوس پروری و زدن و بستن و گرفتن و به زندان افکندن و زندان پلچرخی بنا کردن، می پردازند. هرگاه به مبحث استنطاق ظالمانه خان محمد خان مشهور به مرستیال، سیدامیر پیلوت، میوندوال… پرداخته شود، در می یابیم که چه گونه با شکنجه در اقرار گرفتن ها، انسان را بدوران سلاطین خونخوار قبیلوی میبرد که ذریعه میر غضب ها، فراشها و جلّادها دمار از روزگار مردم میکشیدند. میخواهم عمق و پهنای خشونت آن دوران را با توضیح مختصر یک رویداد اسفناک توضیح بدهم. این رویداد خونین که همگان از آن آگاهی  دارند عبارت از کشف گور دستجمعی قلعه زمان خان است که در سال 1355 اجساد زیادی از آن کشیده شد. گفته میتوانیم نخستین گور دستجمعی در طی سی سال اخیر کشور ما بوده که بانی و مسئول آن همین رژیم سردار محمد داود بوده است. از آنجائیکه مولف بصورت گسترده و تحقیقی به مسایل پرداخته الزام به توضیح بیشتر را ندارد، به جمعبندی این اثر ارجناک می پردازیم:

   این اثر از چند منظر واجد اهمیت و عبرت اندوزی پنداشته میشود.

   اول: عدول سردار محمد داود خان از خط مش و گرایش انحصار گرانه قدرت در گام نخست با واکنش رده های بالائی نظام روبرو شد. و بعداً باعث فاصله گرفتن مردم از نظام گردید. این کنش و واکنشها منجر به حذف متعهدین و بعداً اعمال خشونت علیه آنها گردید. مولف از نخستین قربانی های آن محسوب میگردد.

   دوم: بوضاحت می بینیم که جای خالی متعهدین را افراد استفاده جو، ابن الوقت، نا متعهد و متملّق اشغال میکنند. اینها سردار محمد داود خان را (رهبر) ملقب داشتند و همین ها بودند که  نظام را در اوج انحطاط و در نهایت به زوال کشیدند.

   سوم: برای خوانندگان جنبه های آسیب شناسی نظام سیاسی را مشخص می سازد که در لابلای توضیحات کتاب به آن پرداخته شده است. اهرم عمده و مهلک در آسیب شناسی یک نظام سیاسی فقط دو عنصر مهم برجسته تر مینمایاند.

   الف: فقدان صداقت رهبران

   ب: نقض عدالت اجتماعی

   تجربه نشان داده که در نبود و یا نادیده گرفتن این دو عنصر مهم، کشور ما از سالیانی ست که از یک آشوب به آشوب دیگری پرتاب شده است. این درس بزرگ، تجربه ای برای زمام داران امروز و فردای کشور ما، هشداری ست که در تحقق آن درنگ روا ندارد.

   خواننده گرمی!

   گسترده گی موضوعات، مولف را وا داشته تا در سررشته تحقیق و تحلیل به سالیان پیشین برگردد، همان سالیان پر از مخاطرات جنگ جهانی دوم و ظهور فاشیسم و تبعات ناشی از آن و جذر و مد های تند حوادث و گرایش مفرط سرداران در حمایت و پخش اندیشه فاشیستی که امروز بحیث یک هیولای سیری ناپذیر درآمده. متکی به اسناد توضیح شده که یک سردار سلطنتی حلقه برده گی انگلیس ها را برای حفظ تاج و تخت بگوش نموده و سردار دیگر در رقابت خانواده گی برای رسیدن به تاج و تخت، به غلامی فاشیست های آلمان تن در داده، در واقع هر دو مزدور وار، وارد معامله ذلت بار و سخیف شده اند.

   در عین حال اعجاز کتاب روی مدارک قوی به اثبات میرساند که آلمان فاشیست به مؤثریت امان الله خان پی برده ویرا نسبت به خانواده آل یحیی ترجیح میدهد. در این باب به ملاحظه میرسد که امان الله خان در تبانی به فاشیست های آلمان وارد معامله دیگر میشود.

   اسناد موثق از نقش ابزاری قبایل پرده برداشته چنانچه بار نخست در سال 1929 قبایل به زور و زر انگلیس ها امان الله خان را خلع نمودند و بار دیگر در سال 1941 هینتگ آلمانی با زور و زر زمینه قیام همین قبایلی ها را مساعد میسازند، تا دوباره امان الله خان را به تاج و تخت برسانند.

   در باره فقیر هیپی و محمد سعدالله گیلانی (پیر شامی) بحیث جواسیس آلمان که در مناطق قبایلی توسط آلمان ها متوطن ساخته میشوند، تماماً فعالیت تخریب کارانه و استقامت کاری گروپ های قبایلی توسط راسموس آتشه نظامی جرمنی مقیم کابل سازماندهی میگردد.

   بر علاوه این کتاب یکی از محوری ترین بخش و معاملات پشت پرده شبکه های جاسوسی کشورها و چهره های شناخته ناشده فاشیست ها و نازی های وطنی را که تا الان شناسائی نگردیده، افشا میدارد.

   همچنان مولف در آگاهی بخشی و درک ماهیت  حاکمیت های نا موجه شوونیستی و سرداری، فرهنگ و اخلاق عقب مانده گی و نهادینه ساختن روحیه استبداد پذیری و جبن و اخلاق ریاکارانه، رخوت گرایانه، نفی سایر ملیتهای بومی و تلقین افراد ساده لوح و بیخبر جامعه ما، توضیحات مفید ارایه و همه را به تامل فرا خوانده.

   در پایان بایست تذکر داد که این کتاب نقش سترگ در شناخت، تفاهم و نزدیک کردن بخشهای مختلف مبارزین راه حق و عدالت اجتماعی خواهد داشت و به تاریخ نویسی واقعبینانه و پژوهشگری مدد فراوان خواهد رساند و همه را میطلبد تا در محاسبات خود دقیق فکر کنند و با بهره برداری از امکانات واقعی نه خیالی تکیه کنند. و بجای مظلوم نمایی و اختیار خاموشی با چشمان بسته خبثین را طیبین نگویند.

   ممکن اثر حاضر در عرصه تحقیق و نگارش تا آن حدی که انتظار زیاد داشته باشیم به همه پرسش ها پاسخ ندهد و کمبودی های داشته باشد، اما در عرصه معلومات دست اول و پژوهش دقیق امانت دارانه و بدور از تعصب سیاسی و دشمنی کور، یکی از مهمترین رویداد کشور ما را

   به خوانندگان ارایه داده است که این خود گام بسیار بلند و شجاعانه در مسیر جاده تاریک و سخت محسوب میگردد.

   عبدالقدیر رسولی

   عضو اتحادیه  ژورنالیستان افغانستان

This book is in the publication process. Please enter your email address below to be notified when it’s ready for purchase! 

 

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Second Collapse, First Republic: 1978”

    Your email address will not be published. Required fields are marked *